• Prehľad učebných odborov v SŠI:

    •  

     3686 G 03 STAVEBNÁ VÝROBA so zameraním na murárske práce

      

     6491 G 01 OBCHODNÁ PREVÁDZKA so zameraním na prácu pri príprave  jedál

      

     3686 G 06 STAVEBNÁ VÝROBA so zameraním na stavebné zámočníctvo

      

     3178 G 01 VÝROBA KONFEKCIE so zameraním na šitie odevov v odevnej konfekcii

     3291 G 04 KOŽIARSKA VÝROBA so zameraním na obuvnícku montáž

      

     3686 G 10 STAVEBNÁ VÝROBA so zameraním na maliarske a natieračské práce

      

      2985 G 00 CUKRÁRSKA VÝROBA

     6494 G 00 SLUŽBY A DOMÁCE PRÁCE

     6491 G 02 OBCHODNÁ PREVÁDZKA so zameraním na prípravu, skladovanie a predaj tovaru

      

     2983 G 00 GASTRONOMICKÉ SLUŽBY

     3697 G 00 STAVEBNÁ VÝROBA so zameraním na stavebné práce