• P R Á Z D N I N Y
     • P R Á Z D N I N Y

     • Hlavné prázdniny trvajú od 1.7.2021 do 31.8.2021.

      Prajeme všetkým žiakom a zamestnancom pekné letné prázdniny a dovolenky, plné zážitkov, oddychu a pevného zdravia! ! !

      Stretneme sa pri slávnostnom otvorení školského roka 2021/2022, dňa 2.9.2021 o 8,30 hod. v areáli školy.

    • Special olympics Slovakia
     • Special olympics Slovakia

     • V dňoch 9.-10.júna 2021 sa v Košiciach uskutočnilo Hromadné podujatie špeciálnych olympiád Slovensko v atletike. Tohto športového podujatia sa zúčastnila i naša žiačka Michaela Oravcová z 2.A triedy, ktorá je nadšenou športovkyňou telom i dušou a dosiahla krásne výsledky:

      1.miesto: hod kriketkou

      2.miesto: štafeta 4x100 m

      3.miesto: beh na 100 m

      G R A T U L U J E M E ! ! !

     • Deň čistoty

     • Dňa 10.5.2021 sa uskutočnil v našej škole Deň čistoty. Keďže nám konečne slniečko zasvietilo a oteplilo sa,   mohli sme vyčistiť okolie školy, školský dvor a školské ihrisko.

     • Súťaž o najkrajšiu knižku

     • Od 3.5.2021 do 14.5.2021 prebieha v našej školskej knižnici Súťaž o najkrajšiu knižku. Obľúbené knižky do súťaže priniesli žiaci. Hlasovať môžu všetci žiaci a zamestnanci školy. Do súťaže je prihlásených 13 knižiek.

     • O Z N A M

     • Oznamujeme, že od 19.4.2021 sa v SŠI, Murgašova 580 v KNM obnovuje vyučovanie prezenčnou formou.

      Podmienky nástupu ostávajú nezmenené - negatívny test jedného rodiča a žiaka, zamestnanca školy, nie starší ako 7 dní.

      Tešíme sa na vás!!!

    • O Z N A M
     • O Z N A M

     • Oznamujeme Vám, že po súhlase OÚ Žilina predlžujeme dištančné vzdelávanie do 9.4.2021.Predbežný nástup žiakov na prezenčnú formu vyučovania bude 12.4.2021.

      Podmienky nástupu ostávajú nezmenené - negatívny test jedného rodiča a žiaka, zamestnanca školy, nie starší ako 7 dní.

       

    • O Z N A M
     • O Z N A M

     • V zmysle Odporúčania Okresného úradu v Žiline a Regionálneho úradu zdravotníctva v Čadci z dôvodu šírenia COVID-19 bude v Spojenej škole internátnej, Murgašova 580, Kysucké Nové Mesto prebiehať

       

      dištančná forma vyučovania až do 31.3.2021.

       

      Žiaci a pedagogickí zamestnanci nastúpia na prezenčnú formu vyučovania po veľkonočných prázdninách 7.4.2021.

       

      Podmienky nástupu na vyučovanie ostávajú nezmenené.

    • O Z N A M
     • O Z N A M

     • Vzhľadom k nárastu počtu pedagogických zamestnancov a žiakov školy na ochorenie COVID-19 prechádza výučba žiakov z rozhodnutia OÚ Žilina a riaditeľky školy na

      dištančné vzdelávanie v čase od 15.3.2021 – do 26.3.2021.

      Nástup na prezenčnú formu vyučovania bude dňa 29.3.2021!

      V platnosti ostáva pri nástupe do školy preukázanie negatívneho testu na COVID-19, nie staršieho ako 7 dní. Neplnoletí žiaci prinesú negatívny test jedného zákonného zástupcu, plnoletí žiaci môžu priniesť svoj negatívny test.

     • O Z N A M

     • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 2.3.2021 platného od 8.3.2021 bude vyučovanie v našej škole

      od 8.3.2021 prebiehať prezenčnou formou vo všetkých ročníkoch.

      V platnosti ostáva negatívny test na COVID-19 jedného zákonného zástupcu alebo  žiaka nad 18 rokov pri nástupe do školy, nie starším ako 7 dní.

       

     • O Z N A M

     • Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii  na odporúčanie Okresného úradu Žilina-odboru školstva prechádzame opätovne na dištančnú formu vyučovania dňom 3.3.2021.

      O ďalšom vývoji Vás budeme informovať na stránke školy ako i informáciami od triednych učiteľov.

       

       

       

    •               V I A N O C E
     • V I A N O C E

     • Všetkým zamestnancom, žiakom a rodičom prajeme:

      Vianoce čisté, biele ako sneh,
      v živote len radosť, šťastie, zdravie a smiech.
      Silvestrovskú náladu a dobrú pohodu po celý nový rok 2021.

       

      Vianočné prázdniny trvajú od 21.12.2020 do 8.1.2021. Vyučovanie začne 11.1.2021 ! ! !

       

     • O Z N A M

     • Oznamujeme žiakom a rodičom, že Rozhodnutím MŠVVaŠ SR z 12.11.2020 sa obnovuje vyučovanie dennou formou od 16.11.2020 v špeciálnych stredných školách, v odborných učilištiach a v praktických školách ! ! !

      Žiaci majú 16.11.2020 riaditeľské voľno. Od 18.11.2020 začína vyučovanie dennou formou.

     • O Z N A M

     • Oznamujeme žiakom a rodičom, že na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva bude vyučovací proces v Spojenej škole internátnej, Murgašova 580, KNM  v dobe od  26.10.2020 do 27.11.2020 pokračovať dištančnou formou ! ! !

      Prípadné dotazy môžete volať a mailovať do školy.

      Informácie sa budú priebežne aktualizovať.

    • Začiatok nového školského roka 2020/2021
     • Začiatok nového školského roka 2020/2021

     • Vzhľadom na súčastnú situáciu prosíme žiakov a rodičov, aby si na otvorenie školského roku 2020/2021 nezabudli zo sebou priniesť rúška a perá.

      Stretneme sa 2.9.2020 o 8,30 hod. Tešíme sa na vás ! ! !

     • Ponožková výzva

     • Ponožková výzva sa každoročne koná 21. marca a spája sa so Svetovým dňom Downovho syndrómu. Tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky.

      Výzva je určená všetkým, ktorí chcú prejaviť solidaritu a podporiť ľudí s Downovým syndrómom a ich rodiny. Zároveň rozširuje povedomie o tom, že ľudská individualita robí tento svet krajším, pestrejším, zaujímavejším a inšpirujúcim.

      V našej škole sa do ponožkovej výzvy zapojíme 20.3.2020 (piatok).