• Spojená škola internátna, Murgašova 580, 024 01 Kysucké Nové Mesto
    • Organizačné zložky:
     Odborné učilište
     Praktická škola
     • O Z N A M

      Oznamujeme, že od 19.4.2021 sa v SŠI, Murgašova 580 v KNM obnovuje vyučovanie prezenčnou formou.

      Podmienky nástupu ostávajú nezmenené - negatívny test jedného rodiča a žiaka, zamestnanca školy, nie starší ako 7 dní.

      Tešíme sa na vás!!!

    • O Z N A M
     • O Z N A M

      Oznamujeme Vám, že po súhlase OÚ Žilina predlžujeme dištančné vzdelávanie do 9.4.2021.Predbežný nástup žiakov na prezenčnú formu vyučovania bude 12.4.2021.

      Podmienky nástupu ostávajú nezmenené - negatívny test jedného rodiča a žiaka, zamestnanca školy, nie starší ako 7 dní.

    • O Z N A M
     • O Z N A M

      V zmysle Odporúčania Okresného úradu v Žiline a Regionálneho úradu zdravotníctva v Čadci z dôvodu šírenia COVID-19 bude v Spojenej škole internátnej, Murgašova 580, Kysucké Nové Mesto prebiehať

      dištančná forma vyučovania až do 31.3.2021.

      Žiaci a pedagogickí zamestnanci nastúpia na prezenčnú formu vyučovania po veľkonočných prázdninách 7.4.2021.

    • O Z N A M
     • O Z N A M

      Vzhľadom k nárastu počtu pedagogických zamestnancov a žiakov školy na ochorenie COVID-19 prechádza výučba žiakov z rozhodnutia OÚ Žilina a riaditeľky školy na

      dištančné vzdelávanie v čase od 15.3.2021 – do 26.3.2021.

      Nástup na prezenčnú formu vyučovania bude dňa 29.3.2021!

      V platnosti ostáva pri nástupe do školy preukázanie negatívneho testu na COVID-19, nie staršieho ako 7 dní. Neplnoletí žiaci prinesú negatívny test jedného zákonného zástupcu, plnoletí žiaci môžu priniesť svoj negatívny test.

     • O Z N A M

      Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 2.3.2021 platného od 8.3.2021 bude vyučovanie v našej škole

      od 8.3.2021 prebiehať prezenčnou formou vo všetkých ročníkoch.

      V platnosti ostáva negatívny test na COVID-19 jedného zákonného zástupcu alebo žiaka nad 18 rokov pri nástupe do školy, nie starším ako 7 dní.

  • Partneri

   • OUaPrŠ Hlučín
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 8. 5. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje