Navigácia

Počet návštev: 1504433

Sobota 18. 8. 2018

Organizačné zložky:

ODBORNÉ UČILIŠTE, Murgašova 580, Kysucké Nové Mesto

PRAKTICKÁ ŠKOLA, Murgašova 580, Kysucké Nové Mesto

Novinky

 • Letné prázdniny

  Prajeme všetkým žiakom a zamestnancom školy pekné letné prázdniny plné zážitkov a oddychu.

  Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019 sa uskutoční 3.9.2018 o 8,30 hodine.

 • Dňa 8.6.2018 sa uskutočnil už tradičný Športový deň riaditeľky školy. Tejto celodennej aktivity sa zúčastnili všetci žiaci a zamestnanci školy a prišli aj žiaci z našej družobnej školy OUaPrŠ z Hlučína. Na 9 stanovištiach si žiaci mohli vyskúšať rôzne športové aktivity - basketbal, stolný tenis, skoky na švihadle, bedbinton, člnkový beh, beh cez prekážky atď. Na záver si ešte chlapci zahrali futbal. Pripravené bolo aj občerstvenie (špekáčiky, koláč, nápoje) a drobné darčeky pre všetkých účastnikov.

 • A opäť sa blíži záver školského roka a tak prišiel čas na tradičný záverečný školský výlet pre najlepších žiakov v prospechu, dochádzke a v správaní. Dňa 5.6.2018 žiaci navštívili mesto Zvolen a kaštieľ Antol.

 • Aj tento školský rok pokračovala spolupráca medzi našim učilišťom a OU a PrŠ Hlučín, učebných odborov murár a maliar. Na poslednom stretnutí, ktoré sa konalo v našej škole sme sa dohodli, že to ďalšie by mohlo prebehnúť aj v inej atmosfére ako pracovnej. Tentokrát bolo stretnutie na turistickú nôtu. Cieľom bolo, aby sa žiaci a aj pedagogickí pracovníci stretli aj na inom poli ako je škola či dielňa. A tak v dňoch 21. – 23. 5. 2018 naši žiaci a MOV zúčastnili pobytu v Malej Morávke -rekreačná oblasť Jesenik.

 • V celoštátnej súťaži učebného odboru maliar, ktorú poriadala SŠI Snina nás reprezentovali Marek Piesecký a Jakub Kubiš z 3.B. Súťaž sa konala 29.5.-30.5.2018. Naši žiaci ako družstvo obsadili 1.miesto. Ako jednotlivci sa umiestnili M.Piesecký na 1.mieste a J.Kubiš na 3.mieste. G R A T U L U J E M E ! ! !

 • Naši žiaci sa 25.5.2017 zúčastnili 10.ročníka Parádneho dňa, ktorý sa uskutočnil v Spojenej škole na Rosinskej ceste v Žiline. Témou tohto ročníka bolo "Každý víťaz začína od nuly". Žiaci mali vyzdobené tričká na uvedenú tému, ktoré vyzdobili žiaci v školskom internáte a zúčastnili sa i súťaže o najkrajšie tričko, ktoré vyzdobili žiaci v rámci krúžku v škole.

 • Dňa 25.5.2018 sa v priestoroch našej školy - na školskom dvore uskutočnil už po druhý krát výchovný koncert v podaní hudobnej skupiny Šleha z Martina. Počasie nám prialo, atmosféra bola výborná. Piesne boli doplnené hovoreným slovom k aktuálnym problémom dnešnej doby. Tešíme sa zas o rok.

 • Dňa 18.4.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže "Šikovný predavač" v Karvinej-Orlová. Našu školu reprezentovali žiaci 1. a 2.ročníka, učebného odboru predavač.Súťaž bola zameraná na vedmosti a zručnosti budúcich predavačov, súťažilo sa v rôznych disciplínach. Náš žiak Patrik Helt sa umiestnil na 1.mieste.

 • 19. 4. 2018

  Spojená škola internátna, Murgašova 580, Kysucké Nové Mesto ponúka bezplatným prevodom školám v pôsobnosti Okresného úradu Žilina, prípadne za zostatkovú cenu iným záujemcom auto Škoda Felícia Combi, rok výroby 1997 predovšetkým na náhradné diely, keďže auto je nepojazdné a jeho oprava by si vyžiadala vyššie finančné prostriedky ako je hodnota auta.

  V prípade záujmu nás kontaktujte na t.č.: 041/421 33 10 alebo 041/421 33 17.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola internátna
  Murgašova 580, 024 01 Kysucké Nové Mesto
 • 421 041 421 33 17 - riaditeľ
  421 041 421 33 10 - kancelária
  421 041 421 41 21 - kancelária hlavných majstrov odborného výcviku
  0904701118 - sociálna pracovníčka
  Fax: 041 421 33 17

Fotogaléria