Navigácia

Počet návštev: 1530230

Štvrtok 15. 11. 2018

Organizačné zložky:

ODBORNÉ UČILIŠTE, Murgašova 580, Kysucké Nové Mesto

PRAKTICKÁ ŠKOLA, Murgašova 580, Kysucké Nové Mesto

Novinky

 • Srdečne pozývame žiakov ŠZŠ a ZŠ, ktorí sa rozhodujú o svojom budúcom povolaní na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v našej Spojenej škole internátnej KNM dňa 15.11.2018 v čase od 8,00 hod. Všetci návštevníci si budú môcť prezrieť priestory školy, pracoviská odborného výcviku, školského internátu a výstavy prác žiakov.

 • V dňoch 11.-14.10.2018 sa naši žiaci spolu so žiakmi SOŠs KNM zúčastnili v rámci Special olympics turnaja v unifikovanom futbale v ČR v Zlíne. Chlapci hrali oku lahodiaci futbal a ich futbalové umenie a akcie boli odmenené 1.miestom!!!

 • 16. október je Svetovým dňom výživy. Výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie telesné i duševné. Zdravá strava neznamená len kvalitné “palivo“ pre svaly. Zdravá strava znamená aj výživu pre mozog. Správnu funkciu mozgu môžeme ovplyvniť stravou bohatou na vitamín E. Nájdete ho v mnohých potravinách: orechoch, listovej zelenine či celozrnných produktoch.

  V našej Spojenej škole internátnej v Kysuckom Novom Meste sme si tento deň pripomenuli a zorganizovali Deň zdravej výživy 25. októbra. Cieľom tohto dňa bolo oboznámiť žiakov so zdravou výživou a priblížiť im túto problematiku. Zároveň sme ich upozornili na možné rizika pri vzniku obezity a jej vplyv na ich zdravie. Počas prestávok mali žiaci možnosť si pochutnať na rôznom ovocí a zelenine, ovocných a zeleninových šalátoch, ako aj na zdravých a chutných koláčikoch z ovsených vločiek, mrkvy, kokosu a bez bieleho cukru. Zároveň bola pripravená výstava včelárstva. Všetci by sme si mali uvedomiť, že za kvalitu nášho života sme zodpovední my sami a že je ľahšie problémom predchádzať, ako ich neskôr riešiť. Zároveň chceme poďakovať sponzorom za zabezpečenie surovín.

 • Žiaci učebných odborov maliar, murár, kuchár, predavač a cukrár sa zúčastnili v dňoch 8.-10.októbra 2018 už 7.ročníka "Hlučín, město s řemeselnou tradicí", kde sa zišli mladí maliari odborných učilíšť z Českej republiky, aby si porovnali svoje zručnosti, vymenili skúsenosti a nadviazali kontakty so svojimi kolegami z iných škôl.

  Stretnutie usporiadalo Odborné učilište a Praktická škola Hlučín v spolupráci so Združením priateľov školy pri OUaPrŠ v Hlučíne, pod patronátom Cechu maliarov, lakýrnikov a tapetárov ČR a starostom mesta Hlučín.

 • Podporte svojim hlasom našu školu v súťaži novú počítačovú učebňu. Zároveň hráte o viac ako 100 cien!!!

 • Letné prázdniny

  Prajeme všetkým žiakom a zamestnancom školy pekné letné prázdniny plné zážitkov a oddychu.

  Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019 sa uskutoční 3.9.2018 o 8,30 hodine.

 • Dňa 8.6.2018 sa uskutočnil už tradičný Športový deň riaditeľky školy. Tejto celodennej aktivity sa zúčastnili všetci žiaci a zamestnanci školy a prišli aj žiaci z našej družobnej školy OUaPrŠ z Hlučína. Na 9 stanovištiach si žiaci mohli vyskúšať rôzne športové aktivity - basketbal, stolný tenis, skoky na švihadle, bedbinton, člnkový beh, beh cez prekážky atď. Na záver si ešte chlapci zahrali futbal. Pripravené bolo aj občerstvenie (špekáčiky, koláč, nápoje) a drobné darčeky pre všetkých účastnikov.

 • A opäť sa blíži záver školského roka a tak prišiel čas na tradičný záverečný školský výlet pre najlepších žiakov v prospechu, dochádzke a v správaní. Dňa 5.6.2018 žiaci navštívili mesto Zvolen a kaštieľ Antol.

 • Aj tento školský rok pokračovala spolupráca medzi našim učilišťom a OU a PrŠ Hlučín, učebných odborov murár a maliar. Na poslednom stretnutí, ktoré sa konalo v našej škole sme sa dohodli, že to ďalšie by mohlo prebehnúť aj v inej atmosfére ako pracovnej. Tentokrát bolo stretnutie na turistickú nôtu. Cieľom bolo, aby sa žiaci a aj pedagogickí pracovníci stretli aj na inom poli ako je škola či dielňa. A tak v dňoch 21. – 23. 5. 2018 naši žiaci a MOV zúčastnili pobytu v Malej Morávke -rekreačná oblasť Jesenik.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola internátna
  Murgašova 580, 024 01 Kysucké Nové Mesto
 • 421 041 421 33 17 - riaditeľ
  421 041 421 33 10 - kancelária
  421 041 421 41 21 - kancelária hlavných majstrov odborného výcviku
  0904701118 - sociálna pracovníčka
  Fax: 041 421 33 17

Fotogaléria